Naše Vrijednosti
Slika

Integritet

Radimo ono što pričamo, i pričamo ono što radimo. Transparentni smo u svojim odlukama i akcijama i ispunjavamo svoja obećanja
Slika

Težnja ka savršenstvu

Kroz kreativnost i inovacije težimo neprestanom usavršavanju
Slika

Aktiviranje liderstva

Vodimo primjerom i inspirišemo liderstvo kroz akcije i rezultate i preuzimanjem odgovornosti za razvoj drugih
Slika

Multikulturalnost

Razlike nas spajaju i čine bogatijim. Mi učimo iz različitih mišljenja i načina življenja u multikulturalnoj sredini. Poštujemo i ohrabrujemo doprinos svake individue
Slika

Održivo djelovanje

Vodimo računa o odruživosti naše organizacije i društva. Naše odluke uzimaju obzir buduće generacije i vodimo računa o uloženom vremenu, finansijama i okolini
Slika

Timski rad

Stvaramo dinamičnu okolinu koja stimuliše aktivno i entuzijastično učešće naših članova
Lideri koje razvijamo

Lideri koje razvijamo imaju 4 ključna kvaliteta: ohrabruju druge, rješavaju probleme, svjesni su svojih kvaliteta i nedostataka i razumiju kompleksnosti današnjeg svijeta

Slika

Ohrabrivanje drugih

U stanju smo da jasno iznesemo svoje ideje, uključimo se u značajne razgovore sa saradnicima i ostvarimo saradnju sa drugima koja ohrabruje ljude da preuzmu inicijativu
Slika

Rješavanje problema

Uvjek smo spremni da preuzmemo potrebne rizike kako bismo našli rješenje za svaki problem
Slika

Samosvjesnost

Znamo u čemu smo dobri, šta nam je važno i prema čemu imamo strast. Neprestano istražujemo šta želimo da ostvarimo u životu
Slika

Građanin svijeta

Svjesni smo dešavanja u svijetu i uživamo u aktivnom doprinosu stvaranja bolje planete za sve