AIESEC Montenegro

Izazovi Sebe, Postani Lider!

AIESEC je globalna platforma namijenjena mladim ljudima koji žele da razviju svoje liderske sposobnosti. Mi pružamo mogućnost mladima da razviju svoj potencijal kroz stručne prakse, volonterske prilike kao i kroz rad unutar same organizacije. Ovo je jedinstvena prilika putem koje možeš da razviješ i usavršiš svoje vještine, pa te pozivamo da budeš dio promjena koje želiš da vidiš u svijetu!

Šta je to AIESEC?

AIESEC Crne Gore je dio najveće studentske organizacije AIESEC-a koja postoji u 127 zemalja i broji preko 70,000 članova. Naša misija je mir i ispunjenje ljudskog potencijala što ostvarujemo kroz razvoj mladih lidera. Organizujemo volonterske (Global Volunteer) i profesionalne (Global Talent) prakse u inostranstvu, kao i nekoliko projekata u Crnoj Gori. AIESEC Crne Gore je osnovan 1953. kao dio AIESEC-a Jugoslavije do 2006, pa se ponovo osniva 2013. godine zahvaljujući grupi studenata sa različitih fakulteta. Od ponovnog osnivanja ostvarili smo preko 120 razmjena, a naši projekti su imali preko 200 učesnika.

Svrha ovog programa jesu volonterske prakse preko kojih upoznaješ sebe kroz rad u izazovnom okruženju sa studentima iz cijelog svijeta. Radi se na društveno odgovornim projektima u trajanju od 6 do 8 nedelja. Cilj prakse jeste doprinos lokalnoj zajednici, a AIESEC ti nudi tu mogućnost da predaješ strani jezik djeci u inostranstvu, radiš na smanjivanju siromaštva, doprinosiš zdravstvu, radiš na ljudskim pravima i mnoge druge. Želimo da shvatiš da ti svijet pruža mnoge mogućnosti koje treba da iskoristiš, a AIESEC je tu da ti pomogne da doživiš život i rad u multikulturalnom okruženju na najbolji mogući način.

Ovaj program služi za sticanje profesionalnog radnog iskustva kroz rad u struci u periodu od 3 do 18 mjeseci. AIESEC ti nudi mogućnost primjene i razvoja vještina kao i sticanja profesionalnog radnog iskustva kroz rad u stranoj kompaniji. Marketing i prodaja, poslovna administracija, informacione tehnologije, predavanje jezika, inženjerstvo, samo su neke od oblasti iz kojih možeš da dobiješ praktično iskustvo. Pored toga što bi stičeš internacionalno iskustvo, razvijaš i mrežu kontakata koja može biti od velike koristi tokom izgradnje karijere.

Naši partneri